شهرک صنعتی بابکان
 • شهرک صنعتی بابکان آمل ، شهرک پاک و سبز کشور

آخرین اخبار مجموعه

 • حفر چاه سوم جذبی
 • حفر چاه سوم جذبی

  تاریخ :  سه شنبه   -   21/7/1394
 • حفر چاه سوم جذبی در انتهای خیابان گلایل شهرک به جهت عدم پاسخ چاه دوم جذبی

 • انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی
 • انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی

  تاریخ :  سه شنبه   -   93/12/26
 • احراز موفقیت آمیز عضویت در اتاق بازرگانی جناب آقای امیر میران آملی یکی از اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی بابکان در انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان مازندران حائز آرا شدند و به عضویت اتاق بازرگانی منصوب گردیدند.

 • نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک
 • نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک

  تاریخ :  دوشنبه   -   18 اسفند 1393
 • با توجه به فرا رسیدن ایام نهال کاری ، نسبت به تهیه نهال در جایگیزین نمودن نهال های فرسوده از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان متقاضی نهال شده که تعداد یکصد نهال از گروه های متفاوت در جای جایه فضای مورد نظر شهرک کاشته شد .

 • جلسه مشترک در دفتر مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان
 • جلسه مشترک در دفتر مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان

  تاریخ :  چهارشنبه   -   6 اسفند 1393
 • در ادامه جلسه مشترک مورخه 14 / 11/ 93 با آقای موسوی جهت واگذاری زمین **** و رفع مشکلات شهرک صنعتی بابکان جلسه مشترکی در دفتر شرکت شهرک های صنعتی استان برقرار گردید

 • جلسه هیئت مدیره شهرک
 • جلسه هیئت مدیره شهرک

  تاریخ :  دوشنبه   -   27 بهمن 1393
 • با توجه به مصوبات جلسه قبل ، آقای رامین جمشیدی لاریجانی جهت برقراری سایت شهرک تقبل زحمت نمودند و سپس به واحدهای دارای معوقات به هئیت مدیره ابلاغ گردید که جهت پرداخت آنها اقدام شود .

 • جلسه هیئت مدیره شهرک
 • جلسه هیئت مدیره شهرک

  تاریخ :  سه شنبه   -   14 بهمن 1393
 • با توجه به هماهنگی به عمل آمده آقای موسوی و معاونین محترم شرکت شهرکهای استان جهت بازدید حضوری از برخی مشکلات شهرک در دفتر شهرک خزر الکتریک جلسه مشترک بعمل آمد .

درباره شهرک صنعتی بابکان

درباره شهرک صنعتی بابکان

شهرک صنعتی بابکان با ظرفیت بیش از پنجاه واحد صنعتی در سال 1383 در زمینی به مساحت 21 هکتار در کیلومتر 7 جاده قدیم آمل به بابل و با هدف توسعه ، تولید و اشتغال احداث گردیده است.   این شهرک سبز و پاک در مقایسه با سایر شهرک ها و نواحی صنعتی استان مازندران

 • اخبار بخش واحد ها

 • انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی
 • انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی

  تاریخ :  سه شنبه   -   93/12/26
 • احراز موفقیت آمیز عضویت در اتاق بازرگانی جناب آقای امیر میران آملی یکی از اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی بابکان در انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان مازندران حائز آرا شدند و به عضویت اتاق بازرگانی منصوب گردیدند.

 • نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک
 • نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک

  تاریخ :  دوشنبه   -   18 اسفند 1393
 • با توجه به فرا رسیدن ایام نهال کاری ، نسبت به تهیه نهال در جایگیزین نمودن نهال های فرسوده از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان متقاضی نهال شده که تعداد یکصد نهال از گروه های متفاوت در جای جایه فضای مورد نظر شهرک کاشته شد .