شهرک صنعتی بابکان

ارتباط با ما

شهرک صنعتی بابکان آمل

آدرس :

استان مازندران ، آمل ، کیلومتر 7 جاده قدیم آمل به بابل ، شهرک صنعتی بابکان

  • 43114088 - 011

  • info@Babakan.org

ارسال پیام :

  • *
  • *
  • *