شهرک صنعتی بابکان

اخبار

آخرین اخبار

واحدهای فعال

حفر چاه سوم جذبی

تاریخ :  سه شنبه   -   21/7/1394
حفر چاه سوم جذبی حفر چاه سوم جذبی در انتهای خیابان گلایل شهرک به جهت عدم پاسخ چاه دوم جذبی

انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی

تاریخ :  سه شنبه   -   93/12/26
انتخاب یکی از اعضای هیئت مدیره در عضویت اتاق بازرگانی احراز موفقیت آمیز عضویت در اتاق بازرگانی جناب آقای امیر میران آملی یکی از اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی بابکان در انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان مازندران حائز آرا شدند و به عضویت اتاق بازرگانی منصوب گردیدند.

نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک

تاریخ :  دوشنبه   -   18 اسفند 1393
نهال کاری در سطح فضای سبز شهرک با توجه به فرا رسیدن ایام نهال کاری ، نسبت به تهیه نهال در جایگیزین نمودن نهال های فرسوده از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان متقاضی نهال شده که تعداد یکصد نهال از گروه های متفاوت در جای جایه فضای مورد نظر شهرک کاشته شد .

جلسه مشترک در دفتر مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان

تاریخ :  چهارشنبه   -   6 اسفند 1393
جلسه مشترک در دفتر مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان در ادامه جلسه مشترک مورخه 14 / 11/ 93 با آقای موسوی جهت واگذاری زمین **** و رفع مشکلات شهرک صنعتی بابکان جلسه مشترکی در دفتر شرکت شهرک های صنعتی استان برقرار گردید

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  دوشنبه   -   27 بهمن 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک با توجه به مصوبات جلسه قبل ، آقای رامین جمشیدی لاریجانی جهت برقراری سایت شهرک تقبل زحمت نمودند و سپس به واحدهای دارای معوقات به هئیت مدیره ابلاغ گردید که جهت پرداخت آنها اقدام شود .

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  سه شنبه   -   14 بهمن 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک با توجه به هماهنگی به عمل آمده آقای موسوی و معاونین محترم شرکت شهرکهای استان جهت بازدید حضوری از برخی مشکلات شهرک در دفتر شهرک خزر الکتریک جلسه مشترک بعمل آمد .

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  دوشنبه   -   6 بهمن 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک در ادامه پیگیری مصوبات جلسات قبلی ، مقرر گردید که موضوع پرداخت علی الحساب آب بها به اداره آب بابل با شرکت شهرکها کسب تکلیف شود . همچنین به دلیل کثرت تردد وسایل نقلیه سنگین برخی از جداول شهرک آسیب دیده که نسبت به بازسازی آنها اقدام گردید .

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  سه شنبه   -   23 دی 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک باتوجه به تردد وسایل نقلیه سنگین از جانب شرکت آمل **** طبرستان ، پل خیابان مذکور دچار آسیب گردید که طی مذاکرات و درخواست مکرر از شرکت شهرکهای صنعتی در نهایت با هماهنگی مدیریت شهرک و اعضای هیئت مدیره ، پل مذکوربه شکل اصولی ایجاد گردید .

پاکسازی فضای سبز و هرس درختان و درختچه های شهرک

تاریخ :  یکشنبه   -   14 دی 1393
پاکسازی فضای سبز و هرس درختان و درختچه های شهرک با توجه به فرا رسیدن فصل سرد و ریزش برگ های درختان موجود در فضای سبز شهرک ، نسبت به هرس و پاکسازی معابر و فضای سبز اقدام گردید .

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  شنبه   -   6 دی 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک با توجه به ، به سرقت رفتن لامپ ها و اجزا برق معابر جاده ورودی شهرک ، از طریق اداره برق آمل نسبت به بازرسی و برقراری روشنایی آنها مکاتبات لازم از طریق هیئت مدیره به عمل آمد .

مشکلات قطع برق شهرک

تاریخ :  پنج شنبه   -   8 آبان 1393
مشکلات قطع برق شهرک با توجه به عدم هماهنگی اداره برق آمل جهت قطع بی موقع و عدم اطلاع رسانی قبلی ، اعضای هیئت مدیره شهرک طی جلسه مشترکی با مدیر عامل محترم برق استان نسبت به وضعیت موجود معترض و در رفع مشکل مذکور تصمیماتی اتخاذ گردید

برقراری روشنایی جاده ورودی شهرک

تاریخ :  سه شنبه   -   4 شهریور 1393
برقراری روشنایی جاده ورودی شهرک به دلیل عدم نور کافی در جاده ورودی شهرک ، طی درخواستی از شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به نصب تیرچه و برقراری روشنایی جاده مذکور اقداماتی معین کرده و از طریق پیمانکار منتخب شرکت های شهرک نسبت به آن اقدام گردید .