شهرک صنعتی بابکان

اخبار

جلسه هیئت مدیره شهرک

تاریخ :  سه شنبه   -   14 بهمن 1393
جلسه هیئت مدیره شهرک با توجه به هماهنگی به عمل آمده آقای موسوی و معاونین محترم شرکت شهرکهای استان جهت بازدید حضوری از برخی مشکلات شهرک در دفتر شهرک خزر الکتریک جلسه مشترک بعمل آمد .
بازگشت به صفحه اخبار